ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -20 ก.พ. 2562 รวม 78 อัตรา

“ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ม.ค. -20 ก.พ. 2562 รวม 78 อัตรา

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

ด้วยสำนักานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหานงานบุคคลของสำนัก ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

จำนวน 28 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ด้วยสำนักานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหานงานบุคคลของสำนัก ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

จำนวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: รวม78อัตรา,ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน,เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,800
อัตราว่าง: 78
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 20 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 22 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ป.ป.ช.