ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -9 มิ.ย. 2564

“ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -9 มิ.ย. 2564

ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพี่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ข. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งซาดิว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งซาดิ พ.ศ. ๖๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างดามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16785- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 16,785-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัด สุรินทร์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ช. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัด สุรินทร์ สำนักงาน ป.ป.ข. ประจำจังหวัด สุรินทร์ เลขที ๔/๑ ถนนสุริยกานต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์32000 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 9 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044514890

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ป.ป.ช.