องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ม.ค. 2562

“องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ม.ค. 2562

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 01/2562

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6

ตามที่ได้มีประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 71/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 โดยมีระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันประกาศรับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครน้อย องค์การจัดการน้ำเสียจึงขยายเวลาการรับสมัครใหม่ โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง: พนักงานการเงิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การจัดกาน้ำเสีย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การจัดการน้ำเสีย :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล หรือส่งไปรษณีย์พร้อมใบสมัครและหลักฐาน จัดส่งไปยัง กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดกาน้ำเสีย องค์การจัดกาน้ำเสีย 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2562 – 25 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การจัดการน้ำเสีย

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การจัดการน้ำเสีย