กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -29 ม.ค. 2562

“กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ 9 ม.ค. -29 ม.ค. 2562

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก

เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนชาย
จำนวน 50 อัตรา
คุณวุฒิ ม.ปลาย

นายทหารประทวนชาย/หญิง
จำนวน 20 อัตรา
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ตำแหน่ง: รวม80อัตรา,นายทหารประทวน,ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการแพทย์ทหารบก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน กรมแพทย์ทหารบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครสอบ ณ กองกำลังพล กรมการแพทย์ทหารบก กรมการแพทย์ทหารบก ชั้น 2 เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 – 29 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023544425

โทร ทบ.94414

สอบวันที่: 5 ก.พ. 2562

ประกาศผลสอบ: 12 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมแพทย์ทหารบก