โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ม.ค. 2562 รวม 60 อัตรา

“โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ม.ค. 2562 รวม 60 อัตรา

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 นาย ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวน 60 นาย

ประเภทเครื่องดนตรีที่รับสมัคร โดยแยกชาย/หญิง ดังนี้

ชาย รับเครื่องดนตรี 19 ชนิด ประกอบด้วย

 1. Piccolo & Flute
 2. Clarinet
 3. Oboe
 4. Bassoon
 5. Saxophone
 6. Trumpet/Cornet
 7. French Horn
 8. Trombone
 9. Euphonium&Baritone
 10. Tuba&Sousaphone
 11. Percussion
 12. Drum Set
 13. Violin
 14. Viola
 15. Cello
 16. Double Bass
 17. Electric Guitar
 18. Electric Bass
 19. Piano/Keyboard

หญิง รับเฉพาะเครื่องดนตรี 8 ชนิด ประกอบด้วย

 1. Flute
 2. Clarinet
 3. Saxophone
 4. Violin
 5. Viola
 6. Cello
 7. Double Bass
 8. Piano

ตำแหน่ง: รวม60อัตรา(ชาย/หญิง),นักเรียนดุริยางค์ทหารบก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 – 8 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022459378

หรือ 022451457, 022453373 ต่อ 89530, 89532, 89533, 89534

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก