สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ย. -16 พ.ย. 2561

“สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ย. -16 พ.ย. 2561

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ด้วยสำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างเหมาบริการรายบุคคลสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกันตน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 19,950 บาท

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 19,950-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานศาลยุติธรรม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.srtmc.coj.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี สำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 16 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานศาลยุติธรรม