องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2561 รวม 52 อัตรา

“องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2561 รวม 52 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์กรเภสัชกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจั้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2562 โดยวิธีคัดเลือก สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 52 คน โดยมีวุฒิการศึกษาและสังกัดที่เปิดรับ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ฝ่ายผลิตยา
วุฒิ ม.3/ม.6
จำนวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,310 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
วุฒิ ม.3/ม.6
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,310 บาท

ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
วุฒิ ม.3/ม.6
จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,310 บาท

โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ กลุ่มเบตา-แลคแตม
วุฒิ ม.3/ม.6
จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,310 บาท
วุฒิ ม.6 (วิทย์)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,580 บาท

ฝ่ายประกันคุณภาพ
วุฒิ ม.6 (วิทย์)
จำนวน 12 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,580 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา
วุฒิ ม.6 (วิทย์)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,580 บาท

ตำแหน่ง: รวม52อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 9,310-9,580
อัตราว่าง: 52
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน องค์การเภสัชกรรม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การเภสัชกรรม

Scroll to Top