องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มิ.ย. 2561

“องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มิ.ย. 2561

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน โดยมีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 50 อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี จำนวน 1 อัตรา

งานควบคุมระบบงาน จำนวน 1 อัตรา

งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

งานคลังเงิน จำนวน 1 อัตรา

งานความรับผิดทางละเมิด 1 อัตรา

งานวิชาการฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

งานวิเคราะห์และประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

งานรับรองการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จำนวน 1 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

งานสวนป่า จำนวน 3 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

งานสวนป่า 11 อัตรา

องคการอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งานแผนงานและการตลาด จำนวน 1 อัตรา

งานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดน้ำยาไม้ จำนวน 3 อัตรา

งานสวนป่า จำนวน 2 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ จำนวน 1 อัตรรา

งานสวนป่า จำนวน 13 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

งานสวนป่า จำนวน 1 อัตรา

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

งานโรงพยาบาลช้างกระบี่ จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่ง: รวม50อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,150-19,460
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – 18 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022827243

หรือ 022827244-7 ต่อ 134

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Scroll to Top