สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 15 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบางเมืองบ้านสวน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างจำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 58 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล (ผู้มีคุณวุฒิ) หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ หรืองานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักานทะเบียน
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • พนักงานวิทยุ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
 • พนักงานดับเพลิง
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 2)
  จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน
  จำนวน 7 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

สำนักคลัง

พนักงาจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 10,840-11,500 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 2) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 4 อัตรา

กองวิชาการและแผนงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา

กองการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ (ประเภท 1) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา
 • คนงาน จำนวน 1 อัตรา

กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่ว

 • นักการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ,พนักงานวิทยุ,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,คนงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้นสวนสอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลเมืองชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top