กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 82 อัตรา

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 พ.ค. 2561 รวม 82 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแห่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนักจิตวิทยา
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่าง 12 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราว่าง 15 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (ม.6) และ 8,300 บาท (ปวช.)

ตำแหน่งพนักงานธุรการ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6)

ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (ไม่กำหนดวุฒิ)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา, ประจำหอผู้ห่วย 1 อัตรา, งานอาคารและสถานที่ 1 อัตรา)
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6) และ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง)
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.6) และ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

ตำแหน่ง: รวม82อัตรา,นักจิตวิทยา,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 82
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ยทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการแพทย์

Scroll to Top