กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 พ.ค. 2561

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 พ.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. พยาบาลวิชาชีพ
  อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
 2. นักเทคนิคการแพทย์
  อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
 3. นักวิชาการรสาธารณสุข
  อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
 4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  อัตราเงินเดือน 12,240 บาท
 5. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  อัตราเงินเดือน 12,240 บาท
 6. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  อัตราเงินเดือน 12,240 บาท
 7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)
  อัตราเงินเดือน 12,240 บาท
 8. ผู้ช่วยทันตแพทย์
  อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
 9. พนักงานช่วยการพยาบาล
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 11. พนักงานประจำห้องทดลอง
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 12. พนักงานเปล
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 13. นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
 14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
 15. เจ้าพนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
 16. เจ้าพนักงานพัสดุ
  อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
 17. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
 18. พนักงานธุรการ
  อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
 19. พนักงานบริการ
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 20. พนักงานประจำตึก
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 21. พนักงานรับโทรศัพท์
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

ตำแหน่ง: รวม93อัตรา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการรสาธารณสุข,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานช่วยการพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานเปล,พนักงานรับโทรศัพท์,พนักงานประจำตึก,พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top