สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -25 พ.ค. 2561

“สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. -25 พ.ค. 2561

สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในตำแนห่งต่างๆ ที่ว่างอยู่ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 20 อัตรา

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 3. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 4. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 5. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 6. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 7. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 8. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์
  จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 9. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 10. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 11. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
 13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
 15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนาการ (เงินอุดหนุน)
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ครูผู้ช่วย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 25 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top