กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 เม.ย. -2 พ.ค. 2561 รวม 49 อัตรา

“กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 เม.ย. -2 พ.ค. 2561 รวม 49 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน /ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวน โครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2561 ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 49 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

  1. พลขับรถ (ชกท.120, 612, 640, 642, 643) 27 อัตรา
  2. เสมียน (ชกท.111,620,710,711,716,722,750,760,768,941) 11 อัตรา
  3. พลสูทกรรม (ชกท.940) 2 อัตรา
  4. ช่างยานยนต์ และช่างยนต์ล้อ (ชกท.631,632,635) 6 อัตรา
  5. พลวิทยุ และพลวิทยุโทรเลข (ชกท.050,051)
  6. ช่างวิทยุ (ชกท.311) 1 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม49อัตรา,พลขับรถ,เสมียน,พลสูทกรรม,ช่างยานยนต์,พลวิทยุ,ช่างวิทยุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 4 :ตนเอง  

กำหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร

  • จำหน่ายใบสมัคร: 11 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 ณ ฝ่ยสารบรรณ กองพลทหารราบที่ 4 (เว้นวันหยุดราชการ)
  • รับสมัคร: 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารรู้รักสามัคคี กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพลบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เลขที่ บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055245070

หรือ 055245071-9 ต่อ 73254 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 พ.ค. 2561
สอบวันที่: 7 พ.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 18 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารราบที่ 4

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองพลทหารราบที่

Scroll to Top