กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ20 ม.ค. -26 ม.ค. 2563 รวม 42 อัตรา,

“กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ20 ม.ค. -26 ม.ค. 2563 รวม 42 อัตรา,

กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองพลทหารราบที่ 11

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปี 2563 จำนวน 42 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

เสมียน

อัตราว่าง : 25 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.


พลขับรถ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.


ช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(อัตราสิบเอก),เสมียน,พลขับรถ,ช่างยานยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 42
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 11  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอซื้อใบสมัครและสมัครสอบ ณ อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – 26 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารราบที่ 11

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองพลทหารราบที่