ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ค. 2561 รวม 206 อัตรา

“ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ค. 2561 รวม 206 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี จำนวน 206 คน แบ่งเป็นชาย 124 คน หญิง 82 คน จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมับติทั่วไป

  1. สถานภาพโสด
  2. อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2536 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544)
  3. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
  4. สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
  5. มีใจรักในการให้บริการ

ตำแหน่ง: รวม206อัตรา,นักเรียนไปรษณีย์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 11,350-
อัตราว่าง: 206
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 พ.ค. 2561
สอบวันที่: 3 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 22 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ไปรษณีย์ไทย

Scroll to Top