สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -11 พ.ค. 2561

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -11 พ.ค. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
รหัส 101 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
รหัส 201 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมอัตราค่าจ้าง 11,400 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เลขที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี อาคารสวัสดิการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 6 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034259241

หรือ 034259242 ต่อ 2322 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สตง.

Scroll to Top