สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 9 เม.ย. -30 เม.ย. 2561

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 9 เม.ย. -30 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 เพื่อเข้าทำงานในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ

  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัติวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840 บาท


*ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-15,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 30 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045611163

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สตง.

Scroll to Top