สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 82 อัตรา

“สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 82 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรในพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 32 ตำแหน่ง 82 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 ตำแหน่ง 67 อัตรา

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 22 ตำแหน่ง 54 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักผังเมือง 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 2 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 อัตรา
 16. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
 17. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
 18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 2 อัตรา
 19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา
 20. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา
 21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
 22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 1. ระดับปริญญาตรี (4 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. ระดับปริญญาตรี (5 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท/เดือน
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
 4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน
 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

 1. นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 5. พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 6. ช่างกลเรือ 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป 11 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
 2. นักการภารโรง 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป  3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง: รวม82อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยนักผังเมือง,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักสันทนาการ,ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิทยุสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.ทุกสาขา
*,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 82
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7430 3105


ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top