สพฐ. (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

“สพฐ. (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 มี.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

สพฐ. (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่ 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว แต่บางวิชาเอกไม่มีผู้มาสมัครนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (โรงเรียนเพียงหลวง) เพื่อให้มีอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ. ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ครั้ง ที่ 2  ยังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

1.1 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตจำนวน 2 อัตรา

1.2 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา  อัตราปฏิบัติที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

1.3 ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ให้โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ (โรงเรียนเพียงหลวง) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 ( บ้านเหมืองแร่อีต่อง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2 2  ไม่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

2 จุด มี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  ตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์- 9 มีนาคม 2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.

Scroll to Top