สอบท้องถิ่นเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมดบัญชีทุกภาค/เขต,เตรียมใช้บัญชีเกื้อกูลรอบ3

“สอบท้องถิ่นเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมดบัญชีทุกภาค/เขต,เตรียมใช้บัญชีเกื้อกูลรอบ3

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  อธิบดี สถ.สุทธิพงศ์ จุลเจริญ ได้โพสต์ลงใน Facebook เกี่ยวกับการเรียกบรรจุท้องถิ่นรอบ 3 ทำให้ทราบว่าตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวบัญชีหมดแล้วทุกภาคเขตจึงเข้าเงื่อนไขที่จะเริ่มใช้บัญชีเกื้อกูล โดยจะเริ่มดำเนินการในการเรียกบรรจุในครั้งที่ 3 ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สอบได้

– ตำแหน่งที่ อปท. ร้องขอได้มีการจัดส่งให้จังหวัด และ อปท. ตรวจสอบก่อนมีการประกาศรับสมัคร โดยให้มีการระบุเลขรหัสตำแหน่งมาด้วย ดังนั้น ตำแหน่งว่างที่จังหวัดและที่กรมจึงตรงกัน สำหรับตำแหน่งที่ อปท. ร้องขอให้ กสถ.สอบ ครับ
– การเรียกบรรจุนั้นหากมีตำแหน่งว่างจากรอบที่ผ่านมาเหลือ หรือมี อปท.ขอใช้บัญชีเพิ่มเติม เมื่อตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่างและการตั้งอัตราเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการเรียกบรรจุทันที ซึ่งจะพยายามเรียกให้เร็วที่สุด ครับ
– สำหรับการเรียกบรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวในครั้งที่ 2 นั้น มีตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง แต่มี 1 ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งว่างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าได้มีการตั้งอัตราเงินเดือนรองรับไว้หรือไม่ จึงไม่สามารถเรียกได้ทั้ง 10 อัตรา เพราะหากไม่มีการตั้งอัตราเงินเดือนไว้ จะทำให้ไม่สามารถบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับตำแหน่งว่างที่เหลือเมื่อตรวจสอบแล้วรวมถึงตำแหน่งที่ อปท.จขะมีการขอใช้บัญชีเพิ่มเติมจะนำไปใช้ในการบรรจุครั้งที่ 3 ส่วนกรณีการบรรจุในตำแหน่งเกื้อกูลที่ระดับต่ำกว่านั้น จะมีการดำเนินการในการบรรจุในครั้งที่ 3 โดยอาจนำไปบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีอัตราตำแหน่งว่างเหลืออยู่ (บัญชีหมดแล้วทุกภาคเขต) โดยการบรรจุกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สอบได้ ครับ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมดบัญชีทุกภาค/เขต,เตรียมใช้บัญชีเกื้อกูลรอบ3
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  
แหล่งที่มา: Suttipong Juljarern

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top