กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มี.ค. -27 มี.ค. 2561 รวม 35 อัตรา

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มี.ค. -27 มี.ค. 2561 รวม 35 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

 1. ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
 2. นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
 3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรมและประติมากรรม)
 4. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย)
 5. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
 6. นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
 7. คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)
 8. ดุริยางคศิลป์และเป็นปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)
 9. ดุริยางคศิลป์และเป็นปฏิบัติงาน (ฮาร์ป)
 10. ดุริยางคศิลป์และเป็นปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
 11. นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์)
 12. นักโบราณคดีปฏิบัติการ
 13. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย)
 14. จิตรกรปฏิบัติการ
 15. สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
 16. สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  5 – 20 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง  ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

 1. งานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
 2. เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงานหน้าช่างสํารวจปฏิบัติงาน
 4. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติงาน(ด้านประวัติศาสตร์)
 5. จดหมายเหตุปฏิบัติการ
 6. งานวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  5 – 27 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง  ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : จิตรกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปิดทองประดับกระจกและสนะไทย)
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักโบราณคดีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านดุริยางคศิลป์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮาร์ป)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างหุ่นและปั้นลาย)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,400-10,340 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: สถาปนิกปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,จิตรกรปฏิบัติการ,นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ,นักโบราณคดีปฏิบัติการ,นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ,ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน,คีตศิลปินปฏิบัติงาน,นาฏศิลปินปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน,ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ,นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-17,380
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 21 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมศิลปากร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมศิลปากร

Scroll to Top