สอบท้องถิ่นดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์

“สอบท้องถิ่นดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินการเปิดระบบ “ค้นหาผลคะแนนสอบ” ได้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสงค์จะดูผลคะแนนสอบของตนเอง ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com ระบุเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวสอบ เพียงเท่านั้นก็จะได้รับทราบผลคะแนนสอบของตัวเอง

ก่อนหน้านี้ทาง กสถ. ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีหลายท่านาอยากทราบผลสอบของตนเอง

ซึ่งดิม กสถ. ให้ ผู้สมัครสอบที่ต้องการทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
1. ส่งหนังสือขอดูคะแนน โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัครสอบ แบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัว ไปที่มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 (วงเล็บมุมซองขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่น) หรือ
2. สอบถามทาง E-mail : dlaapc2560@gmail.com

แต่บัดนี้ท่านสามารถทราบผลคะแนนสอบของตนเองได้รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้นโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการรับสมัครสอบ โดยสังเกตที่ด้านซ้ายมือจะมีปุ่มสีแดง “ค้นหาผลคะแนนสอบ” เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ปุ่ม

ตำแหน่ง: ดูคะแนนสอบท้องถิ่นทางเว็บไซต์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.dlaapplicant2560.com

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top