กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2561

“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2561

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ฯพนักงานราชการประเภททั่วไป

ชื่อตำแนห่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำหน่งนักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. คุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้วย) ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
  2. เพศหญิง และ ชาย อายุระหว่าง 22-40 ปี
  3. มีประสบการณ์ในงานด้านบริการ และงานบริหาจัดการในองค์กร
  4. มีทักษะในการคำนวณ และวิเคราะห์
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงานพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 อาคารเอซเรย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสุขภาพจิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสุขภาพจิต

Scroll to Top