สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3) เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.พ. -20 ก.พ. 2561

“สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3) เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.พ. -20 ก.พ. 2561

สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

เรื่อง รับสมครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ฯบุคลากรคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.261

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (แทนตำแนห่งว่าง) เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุง

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวศึกษาศาสตร์ หรือคุรุศาสตร์ วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์, และวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ครุศาสตร์ วิชาเอก/โท ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวศึกษาศาสตร์ หรือคุรุศาสตร์ วิชาเอก/โท สาขาเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สัตวศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ทันตแพทย์ศาสตร์ หรือ แพทย์ศาสตร์

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น.

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3) :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.

Scroll to Top