กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ม.ค. -2 ก.พ. 2561 รวม 22 อัตรา

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ม.ค. -2 ก.พ. 2561 รวม 22 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2561

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจัดจ้าง

 1. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 4. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
 5. นักสังคมสงเคราะห์
 6. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
 7. พนักงานบริการ
 8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 9. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
 10. นักพัฒนาสังคม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างโยธา ช่างสำรวจ วิศวกรรม และ/หรือ
 2. มีประสบการณ์ด้านการรังวัดที่ดินและแผนที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาทางบัญชี เลขานุการ การเงิน
 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
 2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งหรือบ้านน้อยในนิคมฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
 3. มีประสบการณืด้านขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

นักสังคมสงเคราะห์

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชม. ประสบการณ์ 5-10 ปี ผ่านาการอบรม 200 ชม. และประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชม.)

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากรเงิน การบัญชี พณิชยการ การธนาคาร และการตลาด
 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) เป็นอย่างดี

พนักงานบริการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 2. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Adobe ในการทำ Infographic
 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

นักพัฒนาสังคม

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Poerpoint, Illustrator และ ออกแบบการนำเสนองานในรูปแบบ Infographics) เป็นอย่างดีเพื่อประกอบการพิจารณา

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามราละเอียดแนบท้าย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,นักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.ทุกสาขา
*,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี,กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ขอนแก่น,ตราด,นนทบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,ภูเก็ต,ระนอง,ราชบุรี,ลำพูน,ศรีสะเกษ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองบัวลำภู,อุดรธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Scroll to Top