กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -9 ก.พ. 2561 รวม 74 อัตรา

“กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -9 ก.พ. 2561 รวม 74 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 74 อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

กลุ่มงานเทคนิค

  1. เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
  3. มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กลุ่มงานบริการ

  1. เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3
  3. มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏบิัติงานในหน้าที่

อัตาค่าตอบแทน

กลุ่มงานเทคนิค

เดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

กลุ่มงานบริการ

เดืนอละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

การรับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็ฯพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. และระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ให้สมัครได้ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (แผนกรักษาความปลอดภัย) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2 466 1180 ต่อ 78037 และ 78038

2. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ให้สมัครได้เพียงสถานที่เดียว ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อาคารกองบังคับการ) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกแรงงานและสวัสดิการ กองกำลังพล กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ในันและเวลาราชการ โทร. 024756631

3. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ให้สมัครได้ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกแรงงาน กองกำลังพล อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ในัวนและเวลาราชการ โทร. 024661180 ต่อ 77037 และ 77038

 

ตำแหน่ง: 74อัตรา,พนักงานธุรการ,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ช่างต่อเรือเหล็ก,ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว,ช่างไม้,ช่างสี,ช่างไฟฟ้าเรือ,ช่างเชือกรอกและการอู่,ช่างหล่อหลอม,ช่างเครื่องยนต์,ช่างซ๋อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น,ช่างท่อ,ช่างสี,ช่างโยธา,ช่างประปา,ช่างไฟฟ้าเรือ,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 74
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,สมุทรปราการ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอู่ทหารเรือ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมอู่ทหารเรือ

Scroll to Top