แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (ชาย) สายป้องกันปราบปราม

300฿

 • ใช้สอบทุกสายงาน
 • นสต.1
 • ข้อสอบปรนัย 150 ข้อ 150 คะแนน
 • วุฒิ ม.6/ปวช.
 • สรุป+ข้อสอบ
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ

นักเรียนนายสิบตำรวจ (ชาย)

สายป้องกันปราบปราม

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทั่วไป
 • ภาษาไทย
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 • สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง