แนวข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการข่าว ก+ข

250฿

 • กลุ่มงานการข่าว
 • ภาค ก+ข
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ กองทัพไทย

นายทหารสัญญาบัตร

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ประชาคมอาเซียน
 • วิชาเฉพาะตำหน่ง (ภาค ข.)
 • วิชาการรักษาความปลอดภัย
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไข
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ พ.ศ.2544
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง