ชีทสรุปเนื้อหาวิชา ENG1002 (EN102) ประโยคและศัพท์ทั่วไป (ใช้ได้ทุกภาค)

42฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

ชีทสรุปเนื้อหาวิชา ENG1002 (EN102) ประโยคและศัพท์ทั่วไป (ใช้ได้ทุกภาค)

 

ชีทสรุปเนื้อหาวิชา ENG1002 (EN102) ประโยคและศัพท์ทั่วไป (ใช้ได้ทุกภาค)

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด!! โดย..ติวเตอร์กุ้ง

ส่วนที่ 1  Structure  (ภาคโครงสร้าง)

บทที่่ 1   Present Simple Tense
บทที่ 2  Past Simple Tense
บทที่ 3  Present  Continuous Tense  และกริยาที่ไม่ใช้รูป  ving
บทที่ 4   Past Continuous Tense
บทที่ 5  Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense
บทที่่ 6  Past Perfect Tense
Past Perfect Continuous Tense
บทที่  7  Future  Simple Tense
Future Continuous tense
Future Perfet Tense
Future Perfect Continuous Tense
บทที่ 8   Conditional Clauses  (If- Clauses)
บทที่  9  Subjunctive Clauses
บทที่่ 10  Passsive Consturction
บทที่่ 11  Question Forms
บทที่่ 12  Indirect Speech  หรือ Reported Speech

ส่วนที่่ 2  ภาคคำศัพท์  (Vocabulary )
คำศัพท์ืั้ง 12 บท

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

  • นักศึกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก
  • นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย
  • ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,