แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
– เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
– เจาะข้อสอบ ภาษาไทย
– เจาะข้อสอบ ระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
– เจาะข้อสอบ ระบบสารสนเทศและการจัดการ
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– เจาะข้อสอบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
– ระบบจำนวน
– เจาะข้อสอบ ระบบจำนวน
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษตำรวจ
– สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,