สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน (วุฒิ ม.6/ปวช.) หญิง/ชาย

280฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– ความเป็นมาของอาเซียน
– วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
– นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน
– หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประสานงาน
– ประชาคมอาเซียน
– การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
– วัฒถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน
– อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน
– Working language
– สำนักงานใหญ่ของอาเซียน
– ประชากรในภูมิภาคอาเซียน

แนวข้อสอบ-ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN

ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์

ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย

การจำแนกคำในภาษาไทย
– คำนาม
– คำสรรพนาม
– คำกริยา
– คำสันธาน
– คำเป็นคำตาย
– คำครุคำลหุ
– คำวิเศษณ์
– คำราชาศัพท์
-ตัวอย่างราชาศัพท์ที่พระยาอุปกิตศิลปสารได้รวบรวมไว้

ประโยค ระเบียบภาษาไทยและประเภทวลี
– ชนิดของประโยค
– ประเภทของประโยคความซ้อน
– ระเบียบภาษาไทยและประเภทวลี
– เสียงในภาษา
– วิธีใช้นาม
– วิธีใช้สรรพนาม
– วิธีใช้กริยา และคำวิเศษณ์
– การผันอักษร

อุปมาอุปมไย
– แนวข้อสอบเรื่องการวิเคราะห์สรุปผล อุปมาอุปไมย

การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– การเข้าใจความหมายคำและใช้ให้ถูกต้อง
– การเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
– การเลือกใช้คำให้เหมาะกับบุคคล
– การเลือกใช้คำให้เหมาะแก่ระดับภาษา
– การใช้สำนวนไทย

เก็งข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เก็งข้อสอบ สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม

รวมข้อสอบเก่าวิชาจริยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง