รวมข้อสอบตำรวจ อดีต-ปัจจุบัน นายสิบตำรวจอำนวยการ หญิง/ชาย ใหม่ล่าสุด อาเซียน

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตง.)
– อาเซียน : ASEAN
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบอาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
– เฉลยอธิบายแนวคิด
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการหาความหมายของคำ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการหาประโยคที่ผิดหลักภาษา
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบภาษาไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงาน
– เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักงาน
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยละเอียดพร้อมอธิบาย
– รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจสังคม
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจสังคม
– เฉลยคำตอบ
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 ตัวอย่างแนวข้อสอบ – ข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ พ.ศ. 2551
– เฉลยพร้อมอธิบาย
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ จริยธรรม/ จริยธรรมตำรวจ
– เฉลยแนวข้อสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง