คู่มือ+แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

280฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
• วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ
• วิชาความสามารถ ด้านการคิดคนวฯและเหตผล
ตะลุยโจทย์ 365 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบ
-เฉลยพร้อมอธิบาย 365 ทุกข้อ

• วิชาภาษาไทย

– ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 130 ข้อ

• วิชาภาษาอังกฤษ
– หลักโครงสร้าง (Structure)
– เจาะข้อสอบการถาม-ตอบในแต่ละสถานการณ์ และบทสนทนา
– เจาะข้อสอบรวมทุกส่วน

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
– การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
– การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Interner) เบื้องต้น
– Social Media
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• เจาะข้อสอบความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง