สรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจอำนวจการ เน้นข้อสอบจากสนามสอบจริง (วุฒิ ม.6,ปวช)

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
วิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
– แนวข้อสอบอนุกรม
– แนวข้อสอบอุปมา – อุปไมย
– แนวข้อสอบ วิธีการทางสถิติข้อมูลจริงแนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– แนวข้อสอบ เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– มิติสัมพันธ์
– สรุปเหตุผลทางตรรกวิทยา
– สรุปหลักภาษาไทย (เน้นหลักไวยากรณ์)
– สรุปหลักภาษาไทยเรื่อง “คำและชนิดของคำ”
– คำราชาศัพท์
– สำนวนไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

• ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนวข้อสอบ ประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
– แนวข้อสอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง