แนวข้อสอบตำรวจ พิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ. 10)

280฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แนวข้อสอบตำรวจ พิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ. 10)

สารบัญ
• วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ตะลุยโจทย์ 290 ข้อครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบ
– เฉลยพร้อมอธิบาย 290 ทุกข้อ
• วิชาภาษาไทย
– ตะลุยโจทย์ พร้อมอธิบาย 130 ข้อ
• วิชาภาษาอังกฤษ
– ตะลุยโจทย์ พร้อมอธิบาย 86 ข้อ
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– เจาะเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์
• สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
– ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 75 ข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง