แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ อัพเดท ล่าสุด 2560

200฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

  1. แนวข้อสอบตำรวจ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (20 ข้อ/20 คะแนน)
    สนามสอบ 5 ชุด
  2. แนวข้อสอบตำรวจ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (20 ข้อ/20 คะแนน)
    สนามสอบ 5 ชุด
  3. แนวข้อสอบตำรวจ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
    สนามสอบ 5 ชุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง