แนวข้อสอบท้องถิ่น นิติกรปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
  • แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง