KP-2118 คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นายตำรวจชั้นประทวน ผบ.หมู่ อำนวยการฯ วุฒิ ม.6

300฿

คำอธิบาย

KP-2118 คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นายตำรวจชั้นประทวน ผบ.หมู่ อำนวยการฯ  วุฒิ  ม.6

 

สรุป+ข้อสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผบ.หมู่อำนวยการและสนับสนุน ปี 60 วุฒิ ม.6

 

พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560
จำนวน: 243 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต