แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก รวมกฎหมายและระเบียบ

250฿

คำอธิบาย

ตรงตามแนว กสถ. ปี 60 ภาค ก.+ข (ทุกระดับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ผลิต

สำหรับสอบหน่วยงาน