KP-2093 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ ปี 60

250฿

คำอธิบาย

KP-2093 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ ปี 60

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 223 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY