KP-2091 นายตำรวจชั้นประทวน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2560

180฿

คำอธิบาย

KP-2091 นายตำรวจชั้นประทวน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1200 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2560

 

ส่วนที่
1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– วิชาความสามารถทั่วไป
– วิชาภาษาไทย

2. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม