KP-2076 สอบท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2076 สอบท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 305 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการตำราทอง