KP-2075 สอบท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2075 สอบท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 237 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการตำราทอง