KP-2003 นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุป+ข้อสอบล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-2003    นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สรุป+ข้อสอบล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 229 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY