KP-1973 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ กรมส่งเสริมการเกษตร รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ปี 2560

209฿

คำอธิบาย

KP-1973 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯ กรมส่งเสริมการเกษตร รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ปี 2560

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 232 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ