KP-1970 นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

250฿

คำอธิบาย

KP-1970   นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบัญชีกลาง สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี