KP-1969 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศุลกากร สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

250฿

คำอธิบาย

KP-1969    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศุลกากร สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 253 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี