KP-1968 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-1968 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 262 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง