KP-1950 อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1950   อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 225 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY