KP-1945 พนักงานธุรการ รหัส 310 สรุป+ข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ปวช.,ปวส.ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1945    พนักงานธุรการ รหัส 310  สรุป+ข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ปวช.,ปวส.ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 240 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง